login

triplex21.jpgtriplex22.jpgtriplex23.jpgtriplex24.jpgtriplex25.jpgtriplex26.jpg
Datum a místo narození 11. 7. 1897,  Jablonné nad Orlicí
Útvar a hodnost v R-U armádě 30. zeměbranecký pěší pluk, vojín
Datum a místo zajetí 14. 8. 1916, Carso, zajat Italy
Datum a místo přihlášení do legií 1. 12. 1916, zajatecký tábor Padula
Útvar a hodnost v legiích 32. střelecký pluk, vojín-střelec
Datum a místo úmrtí 22. 10. 1943, Drážďany, Německo

   Po okupaci vlasti se legionář Norbert Vašíček zapojil do domácí odbojové činnosti. Byl členem Petičního výboru Věrni zůstaneme, podílejícího se na zpravodajské činnosti ve prospěch čs. vlády v Londýně. Vedl místní odbojovou organizaci, která šířila letáky a ilegální tiskoviny, shromažďovala zbraně a střelivo, organizovala útěky do zahraničí, a sbírky pro členy perzekuovaných rodin. Významnou úlohou bylo sestavování vysílaček. Jako poštovní revident pošty v Ústí nad Orlicí monitoroval německé telefonáty a úřední poštu adresovanou gestapu a dle závažnosti zdržoval její odeslání. Předání druhé vysílačky v Pardubicích se jeho skupině a jemu samotnému stalo osudným. 

   Norbert Vašíček byl 29. 7. 1941 zatčen gestapem, po dvouletém trýznění odsouzen 16. 9. 1943  v  Berlíně k  trestu  smrti      a  dne   22. 10. 1943 popraven v Drážďanech.

   Hrdinný legionář je uveden mezi jmény obětí na Památníku odboje v Ústí nad Orlicí a na pamětní desce obětem druhé světové války z řad poštovních úředníků umístěné v prvním podlaží budovy Krajského úřadu Pardubického kraje.  

   Norbert Vašíček má dále pamětní desku na domě čp. 1065 v Ježkově ulici v Ústí nad Orlicí. Jeho jméno a jméno jeho spolupracovníka je uvedeno na desce umístěné ve vestibulu České pošty Ústí nad Orlicí 1. 

   Čest jeho památce!

  

Autorem medailonu je Vladimír Pohorský