login

triplex21.jpgtriplex22.jpgtriplex23.jpgtriplex24.jpgtriplex25.jpgtriplex26.jpg

Ruský legionář Karel Votroubek

Datum a místo narození 18. 10. 1894, Luže
Útvar a hodnost v R-U armádě 98. pěší pluk, vojín
Datum a místo zajetí 27. 5. 1915, Sieňava, zajat Rusy
Datum a místo přihlášení do legií 1. 9. 1917, Kamyšin
Útvar a hodnost v legiích 7. střelecký pluk, vojín-střelec
Datum a místo úmrtí 15. 9. 1943, Drážďany, Německo

   Po okupaci vlasti se legionář Karel Votroubek zapojil do domácí odbojové činnosti. Byl členem Petičního výboru Věrni zůstaneme, podílejícího se na zpravodajské činnosti ve prospěch čs. vlády v Londýně. Jako poštmistr pošty v obci Parník (dnes místní část České Třebové) monitoroval poštu adresovanou gestapu a dle závažnosti zdržoval její odeslání, případně varoval před možným zatčením. Stal se vedoucím místní odbojové skupiny, která rozšiřovala letáky a tiskoviny, přechovávala zbraně, prováděla sběr příspěvků na odboj a předávala výsledky své zpravodajské činnosti v Protektorátu prostřednictvím vysílačky organizace ÚVOD (Ústřední vedení odboje domácího) londýnské exilové vládě. 

   Karel Votroubek byl zatčen v České Třebové pardubickým gestapem 10. 7. 1941 spolu s legionářem Antonínem Šonkou a po dvou letech utrpení popraven dne 15. 9. 1943 v Drážďanech.

   Jméno ruského legionáře Votroubka je uvedeno na pamětní desce pomníku u Základní školy Habrmanova v České Třebové a na pamětní desce obětem druhé světové války z řad poštovních úředníků umístěné v prvním podlaží budovy Krajského úřadu Pardubického kraje.

   Dne 11. 11. 2010 se za účasti členů Československé obce legionářské Jednoty Ústí nad Orlicí konalo slavnostní odhalení důstojné pamětní desky bratru legionáři ve vnitřních prostorách poštovního úřadu na Parníku.

   Čest jeho památce!

  

Autorem medailonu je Vladimír Pohorský