login

triplex21.jpgtriplex22.jpgtriplex23.jpgtriplex24.jpgtriplex25.jpgtriplex26.jpg

Ruský legionář Jindřich Pirkl

Datum a místo narození 24. 6. 1894,  Ústí nad Orlicí
Útvar a hodnost v R-U armádě 30. zeměbranecký pěší pluk, kadet
Datum a místo zajetí 5. 7. 1915, Krasenko, zajat Rusy
Datum a místo přihlášení do legií 17. 6. 1916, Perejaslav Zaleskij
Útvar a hodnost v legiích 8. střelecký pluk „Slezský“, vojín
Datum a místo úmrtí 19. 5. 1919, Mariinsk, Rusko

   Po svém zařazení k 8. pluku se legionář Jindřich Pirkl osvědčil jako velitel roty pěších pátračů (průzkumná rota). Svým odvážným zákrokem pomohl rozhodnout vítězství v bitvě u Nikols Ussurijského. Vynikajícím způsobem plnil všechny rozkazy a byl proto postupně povyšován až do hodnosti podporučíka čs. legií. Trpěl ale vážnou duševní chorobou, o které věděli jen jeho nejbližší přátelé. Úspěšně ji přemáhal silnou vůlí a smyslem pro povinnost. Přesto v noci 19. 5. 1919 na vlakovém nádraží v Mariinsku zazněl výstřel z revolveru. Svá psychická muka podporučík Pirkl nemohl ten večer již vydržet a dobrovolně se rozhodl odejít ze života.

   28. října 1919 se v Mariinsku konala u příležitosti prvního výročí vzniku samostatného Československa velká vojenská přehlídka. Její součástí bylo slavnostní odhalení pomníku padlým vojínům 8. střeleckého pluku a pohřbení Jindřicha Pirkla na tomto místě. Památník s hrobem se do dnešních dnů nedochoval.

   V červnu 1935 byla v Ústí nad Orlicí odhalena pamětní deska padlým ústeckým legionářům. Mezi jmény hrdinů bylo plným právem uvedeno i jméno podporučíka Pirkla. Slavnostního odhalení se zúčastnila delegace příslušníků 8. střeleckého pluku „Slezského“ z Frýdku-Místku s plukovním praporem.

   Čest jeho památce!

 

   Autorem medailonu je Vladimír Pohorský