login

triplex21.jpgtriplex22.jpgtriplex23.jpgtriplex24.jpgtriplex25.jpgtriplex26.jpg

Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta skončí až v roce 2020.

20. června 2015 jsme se po třech letech vrátili do obce Senice nedaleko Poděbrad.

70. výročí konce druhé světové války v Evropě jsme oslavili dne 7. 5. 2015 vzpomínkovými akty u Památníku odboje a v Parku čsl. legií spolu s vedením města, zástupci Čs. svaztu bojovníků za svobodu a příslušníky armády ČR - posádky Kerhartice.

Dne 17. ledna 2015 probíhala v Žamberku vzpomínková akce k 70. výročí tragického konce paraskupiny Barium.