login

triplex21.jpgtriplex22.jpgtriplex23.jpgtriplex24.jpgtriplex25.jpgtriplex26.jpg

Studenti českotřebovského gymnázia natočili filmový dokument o druhoválečném veteránu, zakladateli a čestném předsedovi naší Jednoty, plk v. v. Vasilu Timkovičovi.

Válečné vzpomínky npor v. v. Boženy Ivanové, radistky u 2. čs. samostatné paradesantní brigády v Sovětském svazu.

Králíky, 24. červen 2010, dělostřelecká tvrz Hůrka. Jejím podzemím zní tóny československé státní hymny. Desítky oficiálních hostů stojí v pozoru, uniformovaní salutují. Právě byl zahájen slavnostní akt při příležitosti otevření výstavy nazvané „S padákem nad hlavou“. K pásce přistupují poručík v.v. Božena Ivanová, bývalá radistka 2. čs. samostatné paradesantní brigády v Sovětském svazu a brigádní generál v.v. Jaroslav Klemeš, bývalý příslušník paraskupiny PLATINUM-PEWTER, vysazený v roce 1944 na území Protektorátu. Setkali se tu tak výsadkáři VÝCHOD – ZÁPAD. Dvojí cvaknutí nůžek přestříhává pásku a sál s exponáty se zaplňuje. Fotoreportéři, novináři, televizní kameramani mají plné ruce práce. Po stranách sálu jsou instalovány panely s dokumentárními fotografiemi a texty, vitríny s trojrozměrnými exponáty, nechybí ani figuríny ve stejnokrojích. A v čele sálu je nainstalovaný padák, důvěrný to přítel všech těch, kteří jej v těžkých dobách 2. světové války používali. Tak se stalo, že východní i západní výsadkáři mají po dlouhých letech přece jen důstojný památník. Stálá výstava „S padákem nad hlavou“ je magnetem pro návštěvníky tvrze, kteří se tak mohou (a někteří mnohdy poprvé) podrobně seznámit z částí naší novodobé národní historie.

Seminární práce o životě italského partyzána rtm. v. v. Dalibora Knejfla je na webových stránkách Československé obce legionářské Jednoty Ústí nad Orlicí zveřejněna se souhlasem její autorky Kristýny Havlíkové (© 2013) a se svolením bratra Dalibora Knejfla