login

triplex21.jpgtriplex22.jpgtriplex23.jpgtriplex24.jpgtriplex25.jpgtriplex26.jpg

Kalendář akcí

Výroční členská schůze Jednoty
čtvrtek, 27 únor 2020 - 16:00

Pouze pro členy ČsOL Jednoty Ústí nad Orlicí. Místo konání - Hotel Poprad, Ústí nad Orlicí - od 16:00 hod.

Program jednání:

1. Zahájení - seznámení s programem

2. Zpráva o činnosti Jednoty za uplynulé období

3. Zpráva o členské základně

4. Zpráva o hospodaření

5. Projednání členských příspěvků

6. Zdravotní podpora

7. Informace o kronice Jednoty

8. Internetové stránky Jednoty

9. Diskuse + občerstvení

10.  Závěr