login

triplex21.jpgtriplex22.jpgtriplex23.jpgtriplex24.jpgtriplex25.jpgtriplex26.jpg

„... bez legií by nebylo Československa!“

Tomáš Garrigue Masaryk, listopad 1918

 

   Současná znovuobnovená Československá obec legionářská Jednota Ústí nad Orlicí byla založena ustavující schůzí dne 26. dubna 1996. Ve své aktivitě navazuje na činnost původních ústeckých Jednot a jejich úsilí o podporu demokracie a vlastenectví tak, aby legionářské myšlenky nezahynuly v proudu času, ale aby byly zachovány příštím generacím.

   Ve svých řadách Jednota k podpoře a šíření legionářských tradic sdružuje veterány II. světové války, potomky po legionářích, novodobé veterány z vojenských misí a mírových operací v zahraničí a sympatizanty.

   V Ústí nad Orlicí je tradiční organizátorkou oslav konce druhé světové války, dne vzniku ČSR, Dne válečných veteránů a vzpomínkových pietních aktů u hrobů a památníků padlých. Svojí účastí podporuje připomínání těchto a dalších významných dnů naší novodobé historie i v okolních městech Žamberk a Česká Třebová, s jejichž vedením spolupracuje.

   Přednáškami a besedami členů obce (veteránů II. světové války) s mládeží regionu dále usiluje o předávání legionářského odkazu budoucím pokolením, která snad jednou ideje a tradice původních legionářů ponesou dál.

   Zachování a další rozvoj Československé obce legionářské je naší povinností a jen malou splátkou všem, kteří za svobodu, nezávislost a demokracii naší vlasti obětovali to nejcennější, svůj život.